Danh sách sân

Sân Bóng Tình Ca
Khu vực:Thành phố Lai Châu- Lai Châu
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Vận Động Tỉnh Lai Châu
Khu vực:Thành phố Lai Châu- Lai Châu
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng công an tỉnh Lai Châu
Khu vực:Thành phố Lai Châu- Lai Châu
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Nhân Tạo Phương Thanh
Khu vực:Thành phố Lai Châu- Lai Châu
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin