Danh sách sân

Sân Bóng Tình Ca
Khu vực:Thành phố Lai Châu- Lai Châu
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Vận Động Than Uyên
Khu vực:Huyện Than Uyên- Lai Châu
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Vận Động Huyện Tam Đường
Khu vực:Huyện Tam Đường- Lai Châu
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Vận Động Tỉnh Lai Châu
Khu vực:Thành phố Lai Châu- Lai Châu
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng công an tỉnh Lai Châu
Khu vực:Thành phố Lai Châu- Lai Châu
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung Tâm Vui Chơi Giải Chí Thúy Nhi
Khu vực:Huyện Tân Uyên- Lai Châu
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng tt Sìn Hồ
Khu vực:Huyện Sìn Hồ- Lai Châu
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Nhân Tạo Phương Thanh
Khu vực:Thành phố Lai Châu- Lai Châu
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin