Danh sách sân

Sân Vận Động Phố Lu
Khu vực:Huyện Bảo Thắng- Lào Cai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Tang Loong stadium
Khu vực:Huyện Bảo Thắng- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin