Danh sách sân

Sân Bóng Đá Nhà Thi Đấu Đa Năng Tỉnh Lào Cai
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Vận Động Phố Lu
Khu vực:Huyện Bảo Thắng- Lào Cai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Tang Loong stadium
Khu vực:Huyện Bảo Thắng- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Mường Khương
Khu vực:Huyện Mường Khương- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Bắc Hà
Khu vực:Huyện Bắc Hà- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Đá Bóng A Căng
Khu vực:Huyện Sa Pa- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Văn Bàn
Khu vực:Huyện Văn Bàn- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng đá Bắc Cường
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động tỉnh Lào Cai
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng khu 7
Khu vực:Huyện Bảo Yên- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Sa Pa
Khu vực:Huyện Sa Pa- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Hải Dịu
Khu vực:Huyện Bảo Yên- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Vĩnh Hà
Khu vực:Huyện Bảo Yên- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tả Phời
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phố Mới
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo bảo nhai
Khu vực:Huyện Bắc Hà- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin