Danh sách sân

Sân vận động Bắc Hà
Khu vực:Huyện Bắc Hà- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo bảo nhai
Khu vực:Huyện Bắc Hà- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Bắc Hà
Khu vực:Huyện Bắc Hà- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin