Danh sách sân

Sân Bóng Đá Nhà Thi Đấu Đa Năng Tỉnh Lào Cai
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng đá Bắc Cường
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động tỉnh Lào Cai
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tả Phời
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phố Mới
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo phường Bình Minh
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá phường Nam Cường
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Nhân Tạo Cốc Lếu
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cỏ Nhân Tạo Duyên Hải
Khu vực:Thành phố Lào Cai- Lào Cai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin