Danh sách sân

Clb bóng bàn Tứ Trụ
Khu vực:Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Nhà Thi Đấu Đa Năng Lam Sơn
Khu vực:Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Quang Phát
Khu vực:Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Xuân Lập
Khu vực:Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Xã Xuân Minh
Khu vực:Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin