Danh sách sân

Sân Tennis đôi Vicem Bỉm Sơn
Khu vực:Thị xã Bỉm Sơn- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Hà Trung
Khu vực:Huyện Hà Trung- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Tennis Bình Minh
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Bi A - bóng bàn Dũng Hằng
Khu vực:Huyện Nông Cống- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Clb bóng bàn Tứ Trụ
Khu vực:Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng bàn Đức Thành
Khu vực:Huyện Vĩnh Lộc- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Huyện Quảng Xương
Khu vực:Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường Anh
Khu vực:Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Nhà Thi Đấu Đa Năng Lam Sơn
Khu vực:Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà văn hóa, Nhà thi đấu thôn Minh Thủy
Khu vực:Huyện Ngọc Lặc- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Văn Hoá Thôn Dần Long
Khu vực:Huyện Bá Thước- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Trung tâm văn hoá và thể thao xã Định Long
Khu vực:Huyện Yên Định- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Trung Tâm Thể Dục Thể Thao TP Sầm Sơn
Khu vực:Thành phố Sầm Sơn- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Huyện Yên Định
Khu vực:Huyện Yên Định- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân đá bóng Hoàng Vũ
Khu vực:Huyện Yên Định- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini FLC
Khu vực:Thành phố Sầm Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin