Danh sách sân

CLB Cầu Lông Đại học Kiến Trúc TP.HCM
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ Tennis, cầu lông, bóng đá
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông và tennis Xí Nghiệp Toa Xe Sài Gòn
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá - Cầu Lông
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Quận 3
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu Lông Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông ĐẦU MÁY XE LỬA
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Xí Nghiệp Đầu Máy Xe Lửa
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông NCUT
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông xí nghiệp toa xe Quận 3
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Marie Curie
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung Tâm TDTT Ga Sài Gòn
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin