Danh sách sân

Sân Cầu Lông - Pickleball Nhóm Bạn
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 10
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Phú Thịnh - Tân Phú
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Tấn Phúc
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông - Đại học Văn Hiến
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông Thầy Phúc
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Cầu Lông Hoàng Nguyên
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông HB
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Hoà Bình - Tân Phú
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông HUFI
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Cầu Lông HUIT
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Tân Việt
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung Tâm Văn Hóa - Thể Dục Thể Thao Quận Tân Phú
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Thể dục - Thể thao Tâm
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Hòa Bình
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông - ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Hoàng Kim
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin