Danh sách sân

Nhà thi đấu Thảo Sport
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông trường THPT Lê Quý Đôn
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin