Danh sách sân

CLB Cầu Lông Trường Ngô Gia Tự
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Nguyễn Chí Thanh
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Hồ Nghinh
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Trường CĐ LTTP Đà Nẵng
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Trường Tiểu Học Ngô Gia Tự
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Cầu Lông Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông trung tâm Văn Hóa Thể Thao Quận Sơn Trà
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin