Danh sách sân

CLB cầu lông Ngày Mai
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Cầu Lông Điện Quang
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông bóng bàn Thành Tiến
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu lông Bưu Điện Đà Nẵng
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông UTE
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu lông UDA
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông trung tâm thể thao quận Hải Châu
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Sông Hàn
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Số 4 Lê Duẩn
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Chi Lăng
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Clb Thể Thao Phan Chu Trinh
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Quân Khu 5
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin