Danh sách sân

CLB Cầu Lông xã Hải Hòa
Khu vực:Huyện Hải Hậu- Nam Định
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Clb Cầu lông Nghĩa Thành
Khu vực:Thành phố Nam Định- Nam Định
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Vui Chơi Giải Trí Lành Mạnh Hùng Thêm
Khu vực:Huyện Nghĩa Hưng- Nam Định
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu thể thao huyện Xuân Trường
Khu vực:Huyện Xuân Trường- Nam Định
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Tống Văn Trân
Khu vực:Huyện Ý Yên- Nam Định
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Tùng Lâm
Khu vực:Huyện Mỹ Lộc- Nam Định
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin