Danh sách sân

Sân cầu lông ĐK
Khu vực:Huyện Thái Thụy- Thái Bình
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu đa năng tỉnh Thái Bình
Khu vực:Thành phố Thái Bình- Thái Bình
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin