Danh sách sân

Sân Cầu Lông Tân Dương
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông Thủy Nguyên
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông THPT Bạch Đằng
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Bạch Đằng
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ cầu lông Kiền Bái
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin