Danh sách sân

Nhà thi đấu quận Kiến An
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin