Danh sách sân

Trung Tâm Thể Thao Tổng Hợp Đoạn Xá
Khu vực:Quận Hải An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng
Khu vực:Quận Hải An- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Hải Tiến
Khu vực:Quận Hải An- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin