Danh sách sân

Trung tâm Thể Dục Phương VY
Khu vực:Quận Lê Chân- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu lông ĐHDL Hải Phòng
Khu vực:Quận Lê Chân- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin