Danh sách sân

Sân Cầu Lông Công Anh
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Thi Đấu Tỉnh Thái Nguyên
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Thi Đấu Thể Thao ĐH Thái Nguyên
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông - Tần Thuỷ
Khu vực:Huyện Phú Bình- Thái Nguyên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông huyện Phú Bình
Khu vực:Huyện Phú Bình- Thái Nguyên
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Hồng Tiến
Khu vực:Thị xã Phổ Yên- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông xóm Mỹ Khánh
Khu vực:Huyện Phú Lương- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Tiệp Tú
Khu vực:Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin