Danh sách sân

Sân cỏ nhân tạo Hải Win
Khu vực:Thành phố Bạc Liêu- Bạc Liêu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Anh Em
Khu vực:Thành phố Bạc Liêu- Bạc Liêu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Anh Việt
Khu vực:Thành phố Bạc Liêu- Bạc Liêu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo KDC Hoàng Phát
Khu vực:Thành phố Bạc Liêu- Bạc Liêu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Lê Duy
Khu vực:Thành phố Bạc Liêu- Bạc Liêu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trần Phú
Khu vực:Thành phố Bạc Liêu- Bạc Liêu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Gia Huy
Khu vực:Thành phố Bạc Liêu- Bạc Liêu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thanh Niên
Khu vực:Thành phố Bạc Liêu- Bạc Liêu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin