Danh sách sân

Câu lạc bộ bóng đá Hậu Giang
Khu vực:Thành phố Vị Thanh- Hậu Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang
Khu vực:Thành phố Vị Thanh- Hậu Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Bông Sen
Khu vực:Thành phố Vị Thanh- Hậu Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Công an tỉnh Hậu Giang
Khu vực:Thành phố Vị Thanh- Hậu Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin