Danh sách sân

Sân Bóng Đá Mini Bình Sport FC
Khu vực:Thành phố Mỹ Tho- Tiền Giang
Số sân: 9
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cỏ Nhân Tạo Tân Mỹ Chánh
Khu vực:Thành phố Mỹ Tho- Tiền Giang
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tân Mỹ Chánh
Khu vực:Thành phố Mỹ Tho- Tiền Giang
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Mini Lâm Tuấn
Khu vực:Thành phố Mỹ Tho- Tiền Giang
Số sân: 8
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng trường THPT Chuyên Tiền Giang
Khu vực:Thành phố Mỹ Tho- Tiền Giang
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động tỉnh Tiền Giang
Khu vực:Thành phố Mỹ Tho- Tiền Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin