Danh sách sân

Sân vận động Quận 8
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh Phường 11
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Phú Sơn
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Nguyễn Thị Định
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung Tâm Văn hóa - Thể Thao Quận 8
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Chánh Hưng
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Tạ Quang Bửu
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Quận 8
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Vạn Nguyên
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Nguyễn Thị Định
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cao Lỗ
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại Long Phạm Hùng
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 7
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin