Sân bóng đá Tiểu Ngư
Khu vực:Quận 10- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin

Danh sách sân

Sân bóng đá Tiểu Ngư
Khu vực:Quận 10- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá 780 (Sân 3K)
Khu vực:Quận 10- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Thống Nhất
Khu vực:Quận 10- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng TT
Khu vực:Quận 10- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân số 2 Phú thọ - cổng Lý Thường Kiệt
Khu vực:Quận 10- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Nguyễn Tri Phương Q10
Khu vực:Quận 10- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Bắc Hải
Khu vực:Quận 10- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin