Danh sách sân

CLB bóng đá TDH KON TUM
Khu vực:Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm Thể dục Thể thao Quận Phú Nhuận Câu lạc bộ Thể thao Học Đường
Khu vực:Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Trường THPT Phú Nhuận
Khu vực:Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Quyền Đào Duy Anh
Khu vực:Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh
Số sân: 7
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Bóng đá Cộng Đồng
Khu vực:Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Trần Kế Xương
Khu vực:Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin