Danh sách sân

Sân bóng đá Mini Cầu Xéo
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hiệp Tân
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Dạ Phi Cơ
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lương
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng HT Sports
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đại Học Công Nghiệp Thức Phẩm
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trường THCS Lê Lợi
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tân Thới Hoà
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Celadon
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 14
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thanh Thiện
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Sport Plus
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 14
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hiệp Phát
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin