Danh sách sân

Sân bóng đá Viettel - Tân Bình
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá 367
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 8
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Tân Trụ
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Lữ Đoàn
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chảo lửa
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 8
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá D36
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Phúc Yên
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Chảo lửa 20 Cộng Hòa
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động K34 (Quận Tân Bình)
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng 230
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 9
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng h2 Tân Sơn
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 17
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Công ty CP Câu lạc bộ Hoàng Gia
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo FC Cafe
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Quân Khu 7
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini GM Football Club
Khu vực:Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin