Danh sách sân

Sân bóng đá Mini A Sò
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Mahalo Football Club & Coffee Garden
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Mini Bình Minh
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Hợp Thành
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Victory
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Phan Chu Trinh
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Alaska Bình Quới
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Clb bóng đá Hai Sân Banh
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Cầu Đỏ
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cá Rô Đồng
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Số 8 Chu Văn An
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá NGÔI SAO - HCA
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 10
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Bình Lợi Trung
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm TDTT Thanh Đa
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồng Bàng
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Thái
Khu vực:Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin