Danh sách sân

Sân bóng đá DonBosco Bến Cát
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Khang An
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo 152 Nguyễn Oanh
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh Cây Trâm
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Khu liên hợp thể thao TNG
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 22
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Đạt Đức
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm TDTT An Hội
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá 1/6
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lê Hùng
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thanh Niên
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phương Nam - Gò Vấp
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Đất Cảnh
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Nhật Nam 2
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Vàm Thuật
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Phương Đô
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Tý Đô
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin