Danh sách sân

Sân bóng đá mini 197 ARENA
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 8
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng 79
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 11
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Công Thương
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh Hiệp Phú 3
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh 185
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lâm Thịnh
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Bóng Đá Phước Long A
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Học Viện
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng F-Town3
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thành Thái
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Số 4
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo - FTown
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Cầu Nam Lý
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Cầu Xây Dựng
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 8
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Tăng Nhơn Phú
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng - Trung tâm thể thaoTiến Minh
Khu vực:Quận 9- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin