Danh sách sân

Sân bóng FIFA - Phú Mỹ
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm TDTT TP Mới Bình Dương
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng FIFA Chánh Nghĩa
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thành An - Bình Dương
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bình Dương 2
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bình Dương 1
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Gò Đậu
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trâm Anh
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cộng đồng TP Mới Bình Dương
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá 2A
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Becamex Số 2
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Kim Long
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Futsal - Công viên Văn hoá Thanh Lễ
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Ông Ba
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Trường Sa 2
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini TIAMO Phú Thịnh
Khu vực:Thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin