Danh sách sân

Sân bóng đá Thành Long
Khu vực:Thành phố Tây Ninh- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thiên Phú-Cà phê Tân Tân
Khu vực:Huyện Trảng Bàng- Tây Ninh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Long Thành Bắc
Khu vực:Huyện Hòa Thành- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hòa Thành stadium
Khu vực:Huyện Hòa Thành- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Dương Minh Châu
Khu vực:Huyện Dương Minh Châu- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá An Cơ
Khu vực:Huyện Châu Thành- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Nguyễn Gia
Khu vực:Thành phố Tây Ninh- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo
Khu vực:Huyện Gò Dầu- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá 11 Châu Thành Tây Ninh
Khu vực:Huyện Châu Thành- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tư Tỷ
Khu vực:Huyện Bến Cầu- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nhà Máy Xi-Măng FICO
Khu vực:Huyện Tân Châu- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lộc Sang
Khu vực:Thành phố Tây Ninh- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Long Thuận
Khu vực:Huyện Bến Cầu- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lê Minh
Khu vực:Huyện Gò Dầu- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thanh Thuận
Khu vực:Huyện Châu Thành- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tân Biên
Khu vực:Huyện Tân Biên- Tây Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin