Danh sách sân

Sân banh Công an huyện Bù Đốp
Khu vực:Huyện Bù Đốp- Bình Phước
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu đa năng huyện Bù Đốp
Khu vực:Huyện Bù Đốp- Bình Phước
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đăng Chính
Khu vực:Huyện Bù Đốp- Bình Phước
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Quế
Khu vực:Huyện Bù Đốp- Bình Phước
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Thanh Bình
Khu vực:Huyện Bù Đốp- Bình Phước
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin