Danh sách sân

Sân Bóng Gia Lâm
Khu vực:Huyện Đắk Mil- Đắk Nông
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng tỉnh đoàn
Khu vực:Thị xã Gia Nghĩa- Đắk Nông
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hà My
Khu vực:Thị xã Gia Nghĩa- Đắk Nông
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng FIFA - Quảng Sơn
Khu vực:Huyện Đăk Glong- Đắk Nông
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Vận Động Huyện Cư Jut
Khu vực:Huyện Cư Jút- Đắk Nông
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Vận Động Tx Gia Nghĩa
Khu vực:Thị xã Gia Nghĩa- Đắk Nông
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Mini Dũng Anh
Khu vực:Huyện Đắk Song- Đắk Nông
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Cỏ nhân tạo Ngọc Bích
Khu vực:Huyện Đắk Mil- Đắk Nông
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng -hoàng sự
Khu vực:Huyện Đăk Glong- Đắk Nông
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng kỳ tươi
Khu vực:Huyện Krông Nô- Đắk Nông
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hưng Thịnh Vượng
Khu vực:Huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Huỳnh Đức
Khu vực:Huyện Đắk Mil- Đắk Nông
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hiển Hân
Khu vực:Huyện Đắk Song- Đắk Nông
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tuấn Trang
Khu vực:Huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Mini THPT Nguyễn Tất Thành
Khu vực:Huyện Đắk R'Lấp- Đắk Nông
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tùng Phương
Khu vực:Huyện Đắk Mil- Đắk Nông
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin