Danh sách sân

Sân bóng nhân tạo Pasu Sport
Khu vực:Huyện Ninh Phước- Ninh Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Anh Tèo
Khu vực:Huyện Ninh Phước- Ninh Thuận
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo TT Phước Dân
Khu vực:Huyện Ninh Phước- Ninh Thuận
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Ngọc Thủy
Khu vực:Huyện Ninh Phước- Ninh Thuận
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini cỏ nhân tạo Pasu Sport
Khu vực:Huyện Ninh Phước- Ninh Thuận
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Vina Sports
Khu vực:Huyện Ninh Phước- Ninh Thuận
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini KaKa
Khu vực:Huyện Ninh Phước- Ninh Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin