Danh sách sân

Sân vận động cảnh sát huyện Ninh Hải (FOOTBALL STADIUM)
Khu vực:Huyện Ninh Hải- Ninh Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cỏ Mây
Khu vực:Huyện Ninh Hải- Ninh Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng 7 Danh
Khu vực:Huyện Ninh Hải- Ninh Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Sky
Khu vực:Huyện Ninh Hải- Ninh Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá An Bình Napoli Coffee
Khu vực:Huyện Ninh Hải- Ninh Thuận
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thiên Phúc trường Phan Chu Trinh Nhơn Hải
Khu vực:Huyện Ninh Hải- Ninh Thuận
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin