Danh sách sân

Sân vận động bóng đá Cà Đú
Khu vực:Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm- Ninh Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Tân Định
Khu vực:Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm- Ninh Thuận
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hưng Vương
Khu vực:Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm- Ninh Thuận
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Mỹ Đông
Khu vực:Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm- Ninh Thuận
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo mini Ngọc Mai
Khu vực:Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm- Ninh Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thanh Thịnh
Khu vực:Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm- Ninh Thuận
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Khang Ninh
Khu vực:Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm- Ninh Thuận
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hữu Thành
Khu vực:Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm- Ninh Thuận
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm huấn luyện & thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận
Khu vực:Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm- Ninh Thuận
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hoàn Mỹ
Khu vực:Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm- Ninh Thuận
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin