Danh sách sân

Sân bóng FIFA - Diên Khánh
Khu vực:Huyện Diên Khánh- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Diên Khánh
Khu vực:Huyện Diên Khánh- Khánh Hòa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng A Kỳ
Khu vực:Huyện Diên Khánh- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini suối hiệp
Khu vực:Huyện Diên Khánh- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Clb Bóng Đá Sân Cỏ Nhân Tạo Minh Phát
Khu vực:Huyện Diên Khánh- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini F5 Sports
Khu vực:Huyện Diên Khánh- Khánh Hòa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Diên An
Khu vực:Huyện Diên Khánh- Khánh Hòa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin