Danh sách sân

Sân cỏ nhân tạo Phúc Nghĩa
Khu vực:Thành phố Cam Ranh- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Hoà Thành
Khu vực:Thành phố Cam Ranh- Khánh Hòa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo - Hồ bơi & Khu vui chơi Quốc Anh
Khu vực:Thành phố Cam Ranh- Khánh Hòa
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Cafe & Sân bóng Bình Minh
Khu vực:Thành phố Cam Ranh- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Nguyễn Thái Học
Khu vực:Thành phố Cam Ranh- Khánh Hòa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin