Danh sách sân

Trung Tâm Thể Thao Văn Hóa Minh Anh
Khu vực:Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá AT Sport
Khu vực:Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cây Thông
Khu vực:Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thị Football
Khu vực:Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Xã Hòa Phong
Khu vực:Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá thôn Hoà Khương Tây
Khu vực:Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Hòa Sơn
Khu vực:Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Minh Anh
Khu vực:Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng MU Hòa Tiến
Khu vực:Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin