Danh sách sân

Sân bóng An Trung
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Win Win
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá T20
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá trung tâm Văn hóa Thể thao Quận Sơn Trà
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Lê Quý Đôn
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Harmony
Khu vực:Quận Sơn Trà- Đà Nẵng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin