Danh sách sân

Khu Liên hợp Thể thao Paracel 2
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng đá Mini An Phúc
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm thể thao Paracel - Quang Nguyễn
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trang Hoàng
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung Tâm Bóng Đá Duy Tân
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trưng Vương - BK8
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đức Nam
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Đa Phước
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng An Phúc 2
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Khu sân bóng đá Tiên Sơn
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 9
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Quân khu 5
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hoàng Phúc 2
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Duy Tân
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Làng Thể Thao Tuyên Sơn
Khu vực:Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin