Danh sách sân

Sân bóng Hồng Phúc
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Thanh Khê
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Bế Văn Đàn
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Trường Cao Đẳng Thương Mại
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Châu Xuân Phát
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cầu vượt ngã 3 Huế
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Khu vực:Quận Thanh Khê- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin