Danh sách sân

Nhà văn hóa & Sân bóng đá
Khu vực:Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Trần Phú Stadium
Khu vực:Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
SAN CO NHAN TAO KY DONG
Khu vực:Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hải Yên
Khu vực:Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin