Danh sách sân

Sân vận động Thạch Tân
Khu vực:Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
SVĐ huyện Thạch Hà
Khu vực:Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng giáo xứ Hương Bình
Khu vực:Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng trường THCS Phan Huy Chú
Khu vực:Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lưu Vĩnh Sơn (LVS Sports)
Khu vực:Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân VĂN TẤN
Khu vực:Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Thạch Lưu
Khu vực:Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin