Danh sách sân

Sân vận động huyện Can Lộc
Khu vực:Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo xã Mỹ Lộc
Khu vực:Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo thị trấn Nghèn
Khu vực:Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bà Lý
Khu vực:Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hà Lý
Khu vực:Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Thanh Nguyệt
Khu vực:Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng xã Khánh Lộc
Khu vực:Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường Trung Cấp Nghề Lý Tự Trọng
Khu vực:Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin