Danh sách sân

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Kim Đoán
Khu vực:Huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Minh Đức
Khu vực:Huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng FC Coecco
Khu vực:Huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Bốn Mùa
Khu vực:Huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin