Danh sách sân

Sân vận động tỉnh Hà Nam
Khu vực:Thành phố Phủ Lý- Hà Nam
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng cỏ nhân tạo Hải Minh
Khu vực:Thành phố Phủ Lý- Hà Nam
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Phường Thanh Châu
Khu vực:Thành phố Phủ Lý- Hà Nam
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Lam Hạ
Khu vực:Thành phố Phủ Lý- Hà Nam
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin