Danh sách sân

Sân bóng nhân tạo Tiên Lữ (Totti Stadium)
Khu vực:Huyện Tiên Lữ- Hưng Yên
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Cơ sở Phố Hiến
Khu vực:Huyện Tiên Lữ- Hưng Yên
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin